Thông báo

Hình ảnh tiêu biểu

Thống kê truy cập

    Họ tên Nguyễn Thanh Thủy Ngày sinh 04/05/1972 Giới tính Nữ Dân tộc Kinh Vị trí việc làm Giáo viên Nhóm chức vụ Tổ trưởng Điện thoại 0976810572…
    Họ tên Trần Thị Thanh Nga Ngày sinh 12/06/1979 Giới tính Nữ Dân tộc Kinh Vị trí việc làm Văn phòng Nhóm chức vụ Tổ trưởng Điện thoại…
    Họ tên Nguyễn Ngọc Linh Ngày sinh 03/03/1985 Giới tính Nam Dân tộc Kinh Vị trí việc làm Giáo viên Nhóm chức vụ Tổ trưởng chuyên môn Điện…
    Họ tên Nguyễn Thị Cẩm Hương Ngày sinh 19/02/1971 Giới tính Nữ Dân tộc Kinh Vị trí việc làm Giáo viên Nhóm chức vụ Tổ trưởng Điện thoại…
    Họ tên Nghiêm Thúy Châm Ngày sinh 27/11/1968 Giới tính Nữ Dân tộc Kinh Vị trí việc làm Cán bộ quản lý Nhóm chức vụ Hiệu trưởng T.Độ…

Liên kết website