Thông báo

Hình ảnh tiêu biểu

Thống kê truy cập

BAN GIÁM HIỆU

 

  Họ tên Nghiêm Thúy Châm
Ngày sinh 27/11/1968
Giới tính Nữ
Dân tộc Kinh
Vị trí việc làm Cán bộ quản lý
Nhóm chức vụ Hiệu trưởng
T.Độ chuyên môn nghiệp vụ Đại học sư phạm
Điện thoại 0912323988
Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     
  Họ tên Nguyễn Quốc Đạt
Ngày sinh 27/08/1979
Giới tính Nam
Dân tộc Mường
Vị trí việc làm Cán bộ quản lý
Nhóm chức vụ Phó hiệu trưởng
T.Độ chuyên môn nghiệp vụ Đại học sư phạm
Điện thoại 0772383668
Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Liên kết website