Thông báo

Hình ảnh tiêu biểu

Thống kê truy cập

TỔ NĂNG KHIẾU

 

  Họ tên Nguyễn Ngọc Linh
Ngày sinh 03/03/1985
Giới tính Nam
Dân tộc Kinh
Vị trí việc làm Giáo viên
Nhóm chức vụ Tổ trưởng chuyên môn
Điện thoại 0987428646
Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     
  Họ tên Nguyễn Thị Thùy Linh
Ngày sinh 21/09/1986
Giới tính Nữ
Dân tộc Kinh
Vị trí việc làm Giáo viên
Nhóm chức vụ Tổ phó chuyên môn
Điện thoại 01682278886
Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     
  Họ tên Lê Thị Quỳnh Trang
Ngày sinh 02/01/1980
Giới tính Nữ
Dân tộc Kinh
Vị trí việc làm Giáo viên
Điện thoại 0912072666
Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     
  Họ tên Dương Đức Cường
Ngày sinh 08/09/1982
Giới tính Nam
Dân tộc Kinh
Vị trí việc làm Giáo viên
Nhóm chức vụ  
Điện thoại 0936224248
Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     
  Họ tên Nguyễn Tiến Đạt
Ngày sinh 24/11/1993
Giới tính Nam
Dân tộc Kinh
Vị trí việc làm Giáo viên
Điện thoại 0927989216
Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     
  Họ tên Nguyễn Văn Hải
Ngày sinh 03/08/1982
Giới tính Nam
Dân tộc Kinh
Vị trí việc làm Giáo viên
Điện thoại 0972305599
Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     
  Họ tên Phạm Minh Huyền
Ngày sinh 20/03/1981
Giới tính Nữ
Dân tộc Kinh
Vị trí việc làm Giáo viên
Điện thoại 0968649007
Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     
  Họ tên Ngô Thị Minh Phương
Ngày sinh 21/09/1992
Giới tính Nữ
Dân tộc Kinh
Vị trí việc làm Giáo viên
Điện thoại 0983912384
Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     
  Họ tên Trịnh Thu Phương
Ngày sinh 23/09/1985
Giới tính Nữ
Dân tộc Kinh
Vị trí việc làm Giáo viên
Điện thoại 0903456996
  Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     
  Họ tên Tạ Phương Thanh
Ngày sinh 30/09/1982
Giới tính Nữ
Dân tộc Kinh
Vị trí việc làm Giáo viên
Điện thoại 0915590289
Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     
  Họ tên Vũ Hồng Ngọc
  Ngày sinh 12/08/1996
  Giới tính Nữ
  Dân tộc Kinh
  Vị trí việc làm Giáo viên
  Điện thoại 0368940489
  Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     
  Họ tên Trần Thảo Nguyên
Ngày sinh 28/11/1993
Giới tính Nữ
Dân tộc Kinh
Vị trí việc làm Giáo viên
Điện thoại 0946686669
Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     
  Họ tên Đinh Khánh Huyền
Ngày sinh 19/11/1994
Giới tính Nữ
Dân tộc Kinh
Vị trí việc làm Giáo viên
Điện thoại 0986789230
Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Liên kết website