Thông báo

Hình ảnh tiêu biểu

Thống kê truy cập

TỔ XÃ HỘI

 

  Họ tên Nguyễn Thanh Thủy
Ngày sinh 04/05/1972
Giới tính Nữ
Dân tộc Kinh
Vị trí việc làm Giáo viên
Nhóm chức vụ Tổ trưởng
Điện thoại 0976810572
Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     
  Họ tên Đỗ Thùy Linh
Ngày sinh 08/01/1986
Giới tính Nữ
Dân tộc Kinh
Vị trí việc làm Giáo viên
Nhóm chức vụ Tổ phó
Điện thoại 0986987290
Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     
  Họ tên Vũ Thị Thanh
Ngày sinh 19/06/1985
Giới tính Nữ
Dân tộc Kinh
Vị trí việc làm Giáo viên
Nhóm chức vụ Tổ phó
Điện thoại 0983380685
Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     
  Họ tên Hoàng Thị Việt Hà
  Ngày sinh 17/05/1974
  Giới tính Nữ
  Dân tộc Kinh
  Vị trí việc làm Giáo viên
  Điện thoại 0982338875
  Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     
  Họ tên Đỗ Thị Điệp
Ngày sinh 29/03/1991
Giới tính Nữ
Dân tộc Kinh
Vị trí việc làm Giáo viên
T.Độ chuyên môn nghiệp vụ Đại học sư phạm
Điện thoại 0989752732
Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     
  Họ tên Nghiêm Ngọc Hạnh
Ngày sinh 25/12/1991
Giới tính Nữ
Dân tộc Kinh
Vị trí việc làm Giáo viên
 Điện thoại  0986881207
 Email   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     
   Họ tên  Lục Khánh Linh
 Ngày sinh  02/03/1996
 Giới tính  Nữ
 Dân tộc  Tày
 Vị trí việc làm  Giáo viên
Điện thoại 0342570315
Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     
  Họ tên Đỗ Phương Nam
Ngày sinh 25/05/1978
Giới tính Nữ
Dân tộc Kinh
Vị trí việc làm Giáo viên
Điện thoại 0949843277
Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     
  Họ tên Vũ Thị Quyên
Ngày sinh 23/11/1968
Giới tính Nữ
Dân tộc Kinh
Vị trí việc làm Giáo viên
Điện thoại 0979954789
Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     
  Họ tên Phạm Thị Tâm
Ngày sinh 26/10/1986
Giới tính Nữ
Dân tộc Kinh
Vị trí việc làm Giáo viên
Điện thoại 0987222848
Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     
  Họ tên Nguyễn Thị Thúy
Ngày sinh 06/12/1989
Giới tính Nữ
Dân tộc Kinh
Vị trí việc làm Giáo viên
Điện thoại 01649831407
Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     
  Họ tên Trương Thị Vân
Ngày sinh 09/03/1979
Giới tính Nữ
Dân tộc Kinh
Vị trí việc làm Giáo viên
Điện thoại 0986931947
Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     
  Họ tên Hoàng Thị Hải Yến
Ngày sinh 08/10/1982
Giới tính Nữ
Dân tộc Kinh
Vị trí việc làm Giáo viên
Điện thoại 0977161449
Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     
     Họ tên  Đặng Thị Hồng Hải
Ngày sinh  13/07/1991
Giới tính  Nữ
Dân tộc Kinh
Vị trí việc làm Giáo viên
Điện thoại  0349593288
Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     
  Họ tên Nguyễn Thị Thu Hương
Ngày sinh 07/06/1982
Giới tính Nữ
Dân tộc Kinh
Vị trí việc làm Giáo viên
Điện thoại 0984049846
Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     
  Họ tên Nguyễn Huyền Trang
  Ngày sinh 29/07/1991
  Giới tính Nữ
  Dân tộc Kinh
  Vị trí việc làm Giáo viên
  Điện thoại 0346849991
  Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     

Liên kết website