Thông báo

Hình ảnh tiêu biểu

Thống kê truy cập

TRƯỜNG THCS NGÔ GIA TỰ THÔNG BÁO TẬP TRUNG ĐỐI VỚI HỌC SINH KHỐI 6…
  Học sinh đi học ngày thứ 7( 25/4)  theo thời khóa biểu thứ 4…

Liên kết website