Thông báo

Hình ảnh tiêu biểu

Thống kê truy cập

TẬP TRUNG ĐỐI VỚI HỌC SINH KHỐI 6 (LỊCH CÓ THAY ĐỔI SO VỚI DỰ KIẾN)

TRƯỜNG THCS NGÔ GIA TỰ

THÔNG BÁO

TẬP TRUNG ĐỐI VỚI HỌC SINH KHỐI 6

(LỊCH CÓ THAY ĐỔI SO VỚI DỰ KIẾN)

- Ngày 28/8/2020 nhà trường dán thông báo danh sách HS theo lớp.

       + PH và HS đến nhận đồng phục tại sảnh nhà A.

- Ngày 01/9/2020: 7h30 học sinh khối 6 tập trung.

       + 7h30-9h00: Dự chương trình đón học sinh mới dưới sân.

       + 9h00-10h00: GVCN làm việc với học sinh trên lớp.

Liên kết website